Historie atletiky na Vinohradech

27. února roku 1887 byl na valné hromadě za přítomnosti 36 budoucích členů založen Sokol vinohradský. Prvním starostou byl zvolen Václav Špička. Sokolové zahájili svá cvičení v Měšťanské besedě v Římské ulici, další pak již v budově „Na Plzeňce“ v Polské (dnes J. Masaryka) a až teprve v roce 1895 se nastěhovali do důstojného stánku – Národního domu na Vinohradech.

Koncem devatenáctého století se dostavily i první výrazné sportovní úspěchy. Atletický oddíl zahájil svoji činnost v roce 1897 a ještě v témže roce vytvořil atlet Svoboda na závodech v Budapešti evropský rekord v hodu diskem (31,72 m), o pět let později ve stejné disciplině další atlet Sokola – Souček – docílil na svoji dobu fantastický výkon 40,26 m.

V roce 1919 se Sokolu podařilo získat dřevěný pavilon v Riegrových sadech, bývalou vojenskou nemocnici, a velkým nákladem jej přebudovat na tělocvičnu. Směnou pozemků získal velkou parcelu v Riegrových sadech, takže tělocvična mohla být rozšířena.

V roce 1937 byl položen základní kámen k novému stánku - areálu a tělocvičně Sokola Královské Vinohrady. Stavba byla dokončena v roce 1941. Ihned po osvobození, po nutných úpravách byla 23. června 1946 slavnostně otevřena tělocvična na Vinohradech, včetně nového bazénu – v té době největší sportovní objekt v Evropě.

V letech 1948–1949 došlo k tehdejšímu aktu „sjednocení tělovýchovy“ a vinohradská sokolská jednota byla spolu s dalšími sportovními oddíly začleněna pod TJ Bohemians ČKD Praha (původní název ČKD Stalingrad).

Atletický oddíl tak na Vinohradech dále úspěšně působil jako součást TJ Bohemians ČKD Praha až do roku 1990 kdy vyšel zákon o sokolských restitucích. V tomto roce byla činnost vinohradského Sokola obnovena a v následujícím roce byla sokolům vrácena i sokolovna v Riegrových sadech. Tento krok znamenal odchod atletického oddílu TJ Bohemians z Vinohrad a zahájil jeho postupný úpadek.

V roce 1992 několik bývalých členů TJ Bohemians obnovilo na Vinohradech pod hlavičkou TJ Sokol Praha Královské Vinohrady činnost atletického oddílu a z Pražského přeboru se v roce 2000 družstvo mužů poprvé probojovalo do I. atletické ligy.