Informace o podmínkách členství v TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Obecné informace

V současné době se přihlašuje na sezónu . Veškeré informace se váží právě k této sezóně.

Abyste se mohli stát členem atletiského oddílu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, musíte se seznámit s následujícím prohlášením a vzít ho za své. Stejně tak se musíte seznámit s výší a strukturou členských příspěvků a akceptovat ji.
Nemusíte se bát, vypadá to na spoustu textu, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché a čtení Vám zabere jen pár okamžiků. Navíc výši členských příspěvků Vám automaticky nastaví systém podle toho, jaké parametry tréninků si vyberete.



Prohlášení

Prohlašuji, že se chci stát členem atletického oddílu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, IČ: 00200191 (dále VINPR) a že budu dodržovat dobré mravy a ctít a rozvíjet dobré jméno VINPR a vzorně klub reprezentovat.
Vzal jsem na vědomí ustanovení závazných předpisů o dopingu a přijímám povinnosti, které pro mne z těchto předpisů vyplývají.
Uvědomuji si, že do začátku mé aktivní účasti ve VINPR musím úspěšně absolvovat vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné a výchově a sportu. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace ve VINPR a Českém atletickém svazu (dále jen ČAS) absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
Beru na vědomí, že účast na soutěžích Přebory Prahy jednotlivců a Přebory Prahy družstev (bude-li družstvo postaveno) je pro mladší žactvo a všechny starší členy povinná a zároveň se tito členové musí ročně zúčastnit nejméně 6 závodů z oficiálního kalendáře ČAS.
Beru na vědomí, že přihláška je platná až po úplném zaplacení členských příspěvků.



Členské příspěvky na sezónu

1× týdně 2× týdně vícekrát týdně se sourozencem
přípravka
žactvo
dorost a starší *
* pokud se dorost a starší podílí na chodu klubu, je poplatek stanoven individuálně
Členské příspěvky prosím uhraďte pololetně ve dvou stejných splátkách, první po 1. září, nejpozději však 1. října, druhou po 1. únoru, nejpozději však 1. března. Děkujeme.

Vysvětlivky k příspěvkům

Věkové kategorie jsou pro sezónu rozděleny takto:

  • přípravka 2012 a mladší
  • mladší žactvo 2010–2011
  • starší žactvo 2008–2009
  • dorost 2006–2007
  • junioři 2004–2005
  • muži a ženy 2003 a starší

Každý člen VINPR ročníku 2011 a starší je povinnen v sezóně absolvovat nejméně 6 závodů z oficiálního kalendáře ČAS uvedeného na stránkách www.atletika.cz. Také se musí zúčastnit Přeborů Prahy jednotlivců a zároveň Přeborů Prahy družstev ve své kategorii, je-li družstvo postaveno. Tyto závody se započítávají do povinných šesti.